.

Interpellatie Nr : I5400144


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Michel de Lamotte tot de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de richtlijn-bedrijfsgeheimen" (nr. 144).

Auteur(s)

Michel, de Lamotte, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 04/05/2016
Datum bespreking 11/05/2016

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20160519

Ondervraagde minister

Kris, Peeters, CD&V,
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Antwoordende minister

Kris, Peeters, CD&V,
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Integraal verslag

c0417, P.40
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Michel de Lamotte - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Gautier Calomne - MR
Peter Dedecker - N-VA
Leen Dierick - CD&V
Sarah Claerhout - CD&V
Johan Klaps - N-VA
Caroline Cassart-Mailleux - MR
Stemming : 19/05/2016 78(+) 57(-) 0(0) = 135
Document Motie   54M00144
Eurovoc-descriptorenPERSVRIJHEID | ECONOMISCH BELEID | RECHTEN VAN DE VERDEDIGING | EG-RICHTLIJN | SPIONAGE
Analyse van Handelingen I5400144

Volledige Fiche