.

Interpellatie Nr : I5400143


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Georges Gilkinet tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de opheffing van de cel "Kunst en Antiek" van de federale politie" (nr. 143).

Vraag van mevrouw GwenaŽlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het opdoeken van de cel Kunst van de centrale directie van de gerechtelijke politie" (nr. 10725).

Auteur(s)

Georges, Gilkinet, Ecolo-Groen,
GwenaŽlle, Grovonius, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 21/04/2016
Datum bespreking 11/05/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160519

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0411, P.22
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Georges Gilkinet - Ecolo-Groen

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 19/05/2016 76(+) 58(-) 0(0) = 134
Document Motie   54M00143
Eurovoc-descriptorenMISDAADBESTRIJDING | KUNSTVOORWERP | POLITIE | ZWARTE HANDEL | OPENBARE VEILIGHEID
Analyse van Handelingen I5400143

Volledige Fiche