.

Interpellatie Nr : I5400140


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Stéphane Crusnière tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "MONUSCO en mogelijke logistieke steun door België aan het verkiezingsproces in de DRC" (nr. 140).

Auteur(s)

Stéphane, Crusnière, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 14/04/2016
Datum bespreking 31/05/2016

Vergadering

Landsverdediging

Toestand

01 BEEINDIGD 20160609

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0430, P.18
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Sébastian Pirlot - PS
Stéphane Crusnière - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Peter Buysrogge - N-VA
Karolien Grosemans - N-VA
Stemming : 09/06/2016 81(+) 57(-) 0(0) = 138
Document Motie   54M00140
Eurovoc-descriptorenVERKIEZING | ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | BUITENLANDS BELEID | DEMOCRATISCHE REPUBLIEK KONGO
Analyse van Handelingen I5400140

Volledige Fiche