.

Interpellatie Nr : I5400132


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de organisatie van de wachtdiensten" (nr. 132).

Vraag van mevrouw Monica De Coninck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de vraag van huisartsen om de verplichte nachtbezoeken tijdens de wachtdienst op te heffen" (nr. 10052).

Vraag van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de aandacht voor de specificiteit van landelijke gebieden in de nieuwe criteria voor de huisartsenwachtposten" (nr. 10072).

Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de organisatie van wachtposten en het oproepnummer 1733" (nr. 10180).

Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de werking van de spoeddiensten en de huisartsenwachtposten" (nr. 10444).

Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "spoedartsen en huisartsen samen op wachtpost" (nr. 10488).

Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "l'organisation des services d'urgence en Belgique" (nr. 10497).

Vraag van mevrouw Monica De Coninck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "een verplicht integratiemodel wachtpost/spoed" (nr. 11214).

Auteur(s)

Catherine, Fonck, cdH,
Monica, De Coninck, sp.a,
Caroline, Cassart-Mailleux, MR,
Valerie, Van Peel, N-VA,
Muriel, Gerkens, Ecolo-Groen,
Anne, Dedry, Ecolo-Groen,
Nathalie, Muylle, CD&V,

Datum mededeling plenaire vergadering 17/03/2016
Datum bespreking 03/05/2016

Vergadering

Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing

Toestand

01 BEEINDIGD 20160512

Ondervraagde minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Antwoordende minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Integraal verslag

c0406, P.23
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Catherine Fonck - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Valerie Van Peel - N-VA
Nathalie Muylle - CD&V
Dirk Janssens - Open Vld
Ine Somers - Open Vld
Stemming : 12/05/2016 79(+) 56(-) 0(0) = 135
Document Motie   54M00132
Eurovoc-descriptorenGEZONDHEIDSBELEID | SOCIALE DIALOOG | GENEESKUNDIGE NOODHULP | DOKTER
Vrije trefwoorden WACHTDIENST
Analyse van Handelingen I5400132

Volledige Fiche