.

Interpellatie Nr : I5400131


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over "het gebrek aan persvrijheid in Turkije" (nr. 131).

Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de Belgisch-Turkse top in Ankara" (nr. 10203).

Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de rechten van de Koerden in Turkije" (nr. 10298).

Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de resultaten van de Europese top van 17 en 18 maart 2016" (nr. 10315).

Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de balans voor België van de Turks-Belgische trilaterale vergadering" (nr. 10332).

Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de nieuwe impuls voor de toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de EU" (nr. 10340).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,
Stéphane, Crusnière, PS,
Philippe, Blanchart, PS,
Wouter, De Vriendt, Ecolo-Groen,
Georges, Dallemagne, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 10/03/2016
Datum bespreking 13/04/2016

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Toestand

01 BEEINDIGD 20160421

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0383, P.42
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Rita Bellens - N-VA
Els Van Hoof - CD&V
Richard Miller - MR
Stemming : 21/04/2016 86(+) 45(-) 2(0) = 133
Document Motie   54M00131
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | PERSVRIJHEID | BUITENLANDS BELEID | TURKIJE | TOETREDING TOT DE EUROPESE UNIE | KOERDISCHE KWESTIE
Analyse van Handelingen I5400131

Volledige Fiche