.

Interpellatie Nr : I5400130


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Michel de Lamotte tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "het feit dat de kerncentrales Doel 1 en 2 niet voldoen aan de nieuwe internationale seismologische veiligheidsnormen" (nr. 130).

Auteur(s)

Michel, de Lamotte, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 10/03/2016
Datum bespreking 13/04/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160421

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0382, P.19
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Michel de Lamotte - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 21/04/2016 79(+) 56(-) 0(0) = 135
Document Motie   54M00130
Eurovoc-descriptorenENERGIEBELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID | OPENBARE VEILIGHEID | KERNCENTRALE
Analyse van Handelingen I5400130

Volledige Fiche