.

Interpellatie Nr : I5400126


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Emir Kir tot de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de universele periodieke doorlichting van BelgiŰ door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, tijdens de 24ste zitting van januari 2016" (nr. 126).

Auteur(s)

Emir, Kir, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 03/03/2016
Datum bespreking 10/05/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160519

Ondervraagde minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Antwoordende minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

c0409, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Rita Bellens - N-VA
Stemming : 19/05/2016 78(+) 58(-) 0(0) = 136
Document Motie   54M00126
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | BUITENLANDS BELEID | MIGRATIEBELEID | BELGIE | AUDIT
Analyse van Handelingen I5400126

Volledige Fiche