.

Interpellatie Nr : I5400125


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Stéphane Crusnière tot de eerste minister over "het opnieuw instellen van controles aan de Europese binnengrenzen en het feit dat de regering de Schengenregeling op losse schroeven zet" (nr. 125).

Auteur(s)

Stéphane, Crusnière, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 03/03/2016
Datum bespreking 13/04/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160121

Ondervraagde minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0382, P.12
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS
Stéphane Crusnière - PS
Nawal Ben Hamou - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 21/04/2016 79(+) 56(-) 0(0) = 135
Document Motie   54M00125
Eurovoc-descriptorenVRIJ VERKEER VAN PERSONEN | MIGRATIEBELEID | EUROPESE UNIE | TERRORISME | AKKOORD VAN SCHENGEN | GRENSCONTROLE
Analyse van Handelingen I5400125

Volledige Fiche