.

Interpellatie Nr : I5400123


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Emir Kir tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de universele periodieke doorlichting van BelgiŰ door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, tijdens de 24ste zitting van januari 2016" (nr. 123).

Auteur(s)

Emir, Kir, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 03/03/2016
Datum bespreking 13/04/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160421

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0382, P.12
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 21/04/2016 78(+) 56(-) 1(0) = 135
Document Motie   54M00123
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | ORGANISATIE VAN DE VERENIGDE NATIES | BUITENLANDS BELEID | MIGRATIEBELEID | BELGIE | AUDIT
Analyse van Handelingen I5400123

Volledige Fiche