.

Interpellatie Nr : I5400119


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de Europese voorschriften in verband met biologische landbouw" (nr. 119).

Auteur(s)

Muriel, Gerkens, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 18/02/2016
Datum bespreking 13/04/2016

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20160421

Ondervraagde minister

Willy, Borsus, MR,
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Antwoordende minister

Willy, Borsus, MR,
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Integraal verslag

c0377, P.42
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Muriel Gerkens - Ecolo-Groen

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Kattrin Jadin - MR
Caroline Cassart-Mailleux - MR
Benoţt Friart - MR
Stemming : 21/04/2016 78(+) 57(-) 0(0) = 135
Document Motie   54M00119
Eurovoc-descriptorenBIOLOGISCHE LANDBOUW | LANDBOUW EN VOEDING | LANDBOUWBELEID | BESCHERMING VAN DE CONSUMENT | EUROPESE UNIE
Analyse van Handelingen I5400119

Volledige Fiche