.

Interpellatie Nr : I5400117


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Marcel Cheron tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "de bouwvalligheid van de gebouwen van de federale culturele instellingen" (nr. 117).

Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de waterinsijpeling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten" (nr. 9227).

Vraag van de heer Gautier Calomne aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "de slechte staat van het gebouw van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel" (nr. 9254).

Auteur(s)

Marcel, Cheron, Ecolo-Groen,
Karine, Lalieux, PS,
Gautier, Calomne, MR,

Datum mededeling plenaire vergadering 18/02/2016
Datum bespreking 12/04/2016
Datum bespreking 12/04/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar AmbtFinanciŽn en Begroting

Toestand

01 BEEINDIGD 20160421

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0374, P.6
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Gilles Vanden Burre - Ecolo-Groen
Marcel Cheron - Ecolo-Groen

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Gautier Calomne - MR
Peter Dedecker - N-VA
Eric Van Rompuy - CD&V
Stemming : 21/04/2016 77(+) 57(-) 0(0) = 134
Document Motie   54M00117
Eurovoc-descriptorenCULTUURBELEID | OVERHEID | WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | OPENBAAR GEBOUW | MUSEUM
Vrije trefwoorden REGIE DER GEBOUWEN | WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING
Analyse van Handelingen I5400117

Volledige Fiche