.

Interpellatie Nr : I5400116


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de in uitzicht gestelde wijzigingen van de wet van 4 april 2014, in verband met de psychologen en de psychotherapeuten" (nr. 116).

Vraag van mevrouw Renate Hufkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen" (nr. 8883).

Vraag van mevrouw Renate Hufkens aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de accreditatie van preventieadviseurs die psychosociale taken uitoefenen" (nr. 9326).

Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de psychotherapie" (nr. 9527).

Vraag van mevrouw Laurette Onkelinx aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de toepassing van de wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen" (nr. 9656).

Auteur(s)

Muriel, Gerkens, Ecolo-Groen,
Renate, Hufkens, N-VA,
Catherine, Fonck, cdH,
Laurette, Onkelinx, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 18/02/2016
Datum bespreking 24/02/2016

Vergadering

Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing

Toestand

01 BEEINDIGD 20160303

Ondervraagde minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Antwoordende minister

Maggie, De Block, Open Vld,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Integraal verslag

c0346, P.38
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Muriel Gerkens - Ecolo-Groen
Laurette Onkelinx - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Renate Hufkens - N-VA
Dirk Janssens - Open Vld
Nathalie Muylle - CD&V
Stemming : 03/03/2016 79(+) 50(-) 0(0) = 129
Document Motie   54M00116
Eurovoc-descriptorenTOEGANG TOT HET BEROEPSLEVEN | GEZONDHEIDSBELEID | BEROEP IN DE GEZONDHEIDSZORG | PARAMEDISCH BEROEP | BEROEPSSTATUS | GEESTELIJKE GEZONDHEID
Analyse van Handelingen I5400116

Volledige Fiche