.

Interpellatie Nr : I5400109


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Marcel Cheron tot de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen over "het GEN-Fonds en het mogelijk opschorten van de GEN-werkzaamheden in Wallonië" (nr. 109).

Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen over "het GEN" (nr. 112).

Interpellatie van de heer Olivier Maingain tot de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen over "de ontoereikende financiële middelen van het GEN-Fonds en de gevolgen ervan voor de verdere afwerking van de lijnen 124 en 161" (nr. 113).

Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de ontoereikende middelen van het GEN-fonds en de gevolgen daarvan voor de afwerking van de lijnen 124 en 161" (nr. 8887).

Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de GEN-werken op de lijnen 161 en 124" (nr. 9045).

Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het uitstel van het GEN-Brussel en de gevolgen ervan voor het GEN-Antwerpen" (nr. 9100).

Vraag van mevrouw Inez De Coninck aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de tekorten in het GEN-fonds voor het aanleggen van het Brussels voorstadsnet" (nr. 9102).

Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het uitstel van de plannen voor de voorstadsnetten" (nr. 9138).

Auteur(s)

Marcel, Cheron, Ecolo-Groen,
Catherine, Fonck, cdH,
Olivier, Maingain, DéFI,
Karine, Lalieux, PS,
Stéphane, Crusnière, PS,
Jef, Van den Bergh, CD&V,
Inez, De Coninck, N-VA,
Stefaan, Van Hecke, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 28/01/2016
Datum bespreking 02/02/2016

Vergadering

Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven

Toestand

01 BEEINDIGD 20160218

Ondervraagde minister

Jacqueline, Galant, MR,
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Antwoordende minister

Jacqueline, Galant, MR,
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Integraal verslag

c0329, P.2
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Olivier Maingain - DéFI

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Marcel Cheron - Ecolo-Groen
Stefaan Van Hecke - Ecolo-Groen

Motie 3. MOTIE VAN AANBEVELING
Catherine Fonck - cdH

Motie 4. EENVOUDIGE MOTIE
Inez De Coninck - N-VA
Emmanuel Burton - MR
Jef Van den Bergh - CD&V
Stemming : 18/02/2016 81(+) 57(-) 0(0) = 138
Document Motie   54M00109
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | WAALS GEWEST | VERVOER PER SPOOR | STREEKVERVOER | OVERHEIDSFINANCIEN | SPOORWEGNET
Vrije trefwoorden NMBS
Analyse van Handelingen I5400109

Volledige Fiche