.

Interpellatie Nr : I5400104


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Stéphane Crusnière tot de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de kwaliteit van de opvang en de begeleiding van de asielzoekers" (nr. 104).

Auteur(s)

Stéphane, Crusnière, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 21/01/2016
Datum bespreking 02/03/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160310

Ondervraagde minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Antwoordende minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

c0353, P.2
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Stéphane Crusnière - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 10/03/2016 80(+) 60(-) 1(0) = 141
Document Motie   54M00104
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELINGENHULP | TOELATING VAN VREEMDELINGEN | BEVEILIGING EN BEWAKING
Vrije trefwoorden VLUCHTELINGENCENTRUM
Analyse van Handelingen I5400104

Volledige Fiche