.

Interpellatie Nr : I5400102


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Georges Dallemagne tot de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over "het programma van de Diplomatieke Dagen 2016" (nr. 102).

Interpellatie van de heer Stéphane Crusnière tot de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over "de organisatie van de Diplomatieke Dagen" (nr. 103).

Vraag van de heer Stéphane Crusnière aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de organisatie van de diplomatieke dagen" (nr. 8351).

Auteur(s)

Georges, Dallemagne, cdH,
Stéphane, Crusnière, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 14/01/2016
Datum bespreking 13/01/2016

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Toestand

01 BEEINDIGD 20160121

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0308, P.8
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Georges Dallemagne - cdH

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Stéphane Crusnière - PS
Philippe Blanchart - PS
Gwenaëlle Grovonius - PS

Motie 3. EENVOUDIGE MOTIE
Tim Vandenput - Open Vld
Jean-Jacques Flahaux - MR
Richard Miller - MR
Peter Luykx - N-VA
Sarah Claerhout - CD&V
Stemming : 21/01/2016 81(+) 61(-) 0(0) = 142
Document Motie   54M00102
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | BUITENLANDS BELEID | DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING | PERSONEEL IN DIPLOMATIEKE DIENST | DIPLOMATIEKE BETREKKING
Analyse van Handelingen I5400102

Volledige Fiche