.

Interpellatie Nr : I5400097


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Sébastian Pirlot tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "het strategisch plan voor het leger en de toekomst van het leger" (nr. 97).

Interpellatie van de heer Alain Top tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "het strategisch toekomstplan voor Defensie" (nr. 99).

Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het strategisch plan 2030" (nr. 8140).

Vraag van de heer Peter Buysrogge aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het strategisch plan 2030" (nr. 8154).

Vraag van de heer Veli Yüksel aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de princiepsbeslissingen met betrekking tot het strategisch plan Defensie" (nr. 8417).

Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "het kerstakkoord, de aankoop van 34 jachtvliegtuigen en de budgettaire keuzes" (nr. 8425).

Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over "de berichten over het strategisch plan voor Defensie" (nr. 8447).

Auteur(s)

Sébastian, Pirlot, PS,
Alain, Top, sp.a,
Wouter, De Vriendt, Ecolo-Groen,
Peter, Buysrogge, N-VA,
Veli, Yüksel, CD&V,
Raoul, Hedebouw, PTB-GO!,
Georges, Dallemagne, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 07/01/2016
Datum bespreking 13/01/2016

Vergadering

Landsverdediging

Toestand

01 BEEINDIGD 20160121

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0305, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Alain Top - sp.a

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Stéphane Crusnière - PS
Julie Fernandez Fernandez - PS
Eric Thiébaut - PS
Sébastian Pirlot - PS

Motie 3. EENVOUDIGE MOTIE
Veli Yüksel - CD&V
Richard Miller - MR
Dirk Van Mechelen - Open Vld
Peter Buysrogge - N-VA
Stemming : 21/01/2016 82(+) 60(-) 0(0) = 142
Document Motie   54M00097
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | DEFENSIEBEGROTING | RIJKSBEGROTING
Analyse van Handelingen I5400097

Volledige Fiche