.

Interpellatie Nr : I5400095


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Willy Demeyer tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "het ontslag van de Voorzitter en eerste Ondervoorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie" (nr. 95).

Auteur(s)

Willy, Demeyer, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 16/12/2015
Datum bespreking 13/01/2016

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20160121

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0309, P.8
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Willy Demeyer - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 21/01/2016 82(+) 61(-) 0(0) = 143
Document Motie   54M00095
Eurovoc-descriptorenOVERHEID | OPENBARE VEILIGHEID | SOCIALE DIALOOG | GEMEENTEPOLITIE
Analyse van Handelingen I5400095

Volledige Fiche