.

Interpellatie Nr : I5400094


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Gwenaëlle Grovonius tot de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over "B-Fast" (nr. 94).

Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de audit over de werking van B-FAST" (nr. 8096).

Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de audit van B-FAST en de mogelijke hervormingen" (nr. 8444).

Auteur(s)

Gwenaëlle, Grovonius, PS,
Rita, Bellens, N-VA,
Georges, Dallemagne, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 16/12/2015
Datum bespreking 13/01/2016

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Toestand

01 BEEINDIGD 20160121

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0308, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Stéphane Crusnière - PS
Dirk Van der Maelen - sp.a
Philippe Blanchart - PS
Gwenaëlle Grovonius - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Nele Lijnen - Open Vld
Jean-Jacques Flahaux - MR
Peter Luykx - N-VA
Sarah Claerhout - CD&V
Richard Miller - MR
Stemming : 21/01/2016 82(+) 61(-) 0(0) = 143
Document Motie   54M00094
Eurovoc-descriptorenHULP AAN HET BUITENLAND | BUITENLANDS BELEID | KRIJGSMACHT | HULP AAN GETROFFENEN | KWALITATIEVE ANALYSE | AUDIT
Analyse van Handelingen I5400094

Volledige Fiche