.

Interpellatie Nr : I5400092


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn over "het verrichten van een historische studie naar de dynamitering van de IJzertoren" (nr. 92).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 19/11/2015
Datum bespreking 08/12/2015

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20151218

Ondervraagde minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Antwoordende minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Integraal verslag

c0286, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Leen Dierick - CD&V
Johan Klaps - N-VA
BenoÓt Friart - MR
Patricia Ceysens - Open Vld
Stemming : 18/12/2015 90(+) 47(-) 0(0) = 137
Document Motie   54M00092
Eurovoc-descriptorenONDERZOEKSBELEID | SOCIAAL LEVEN | HISTORISCHE PLAATS | TWEEDE WERELDOORLOG
Analyse van Handelingen I5400092

Volledige Fiche