.

Interpellatie Nr : I5400081


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Benoît Hellings tot de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen over "wat op politiek vlak dient te gebeuren ingevolge de diverse wendingen in de "zaak-Galantgate" (nr. 81).

Interpellatie van de heer David Geerts tot de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen over "de procedure van aanstelling van het advocatenkantoor Clifford Chance" (nr. 84).

Interpellatie van de heer Kristof Calvo tot de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen over "de samenwerking met Clifford Chance" (nr. 86).

Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het onwettig gesloten contract met het advocatenkantoor Clifford Chance" (nr. 7286).

Vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de opdracht die buiten elk wettelijk kader aan het advocatenkantoor Clifford Chance werd toegewezen" (nr. 7287).

Vraag van de heer Denis Ducarme aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "het contract met Clifford Chance" (nr. 7288).

Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de impact van het dossier-Clifford Chance op het vliegverkeer boven Brussel" (nr. 7305).

Auteur(s)

Benoit, Hellings, Ecolo-Groen,
David, Geerts, sp.a,
Kristof, Calvo, Ecolo-Groen,
Karine, Lalieux, PS,
Vanessa, Matz, cdH,
Denis, Ducarme, MR,
Georges, Dallemagne, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 12/11/2015
Datum bespreking 10/11/2015

Vergadering

Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven

Toestand

01 BEEINDIGD 20151119

Ondervraagde minister

Jacqueline, Galant, MR,
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Antwoordende minister

Jacqueline, Galant, MR,
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Integraal verslag

c0265, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Vanessa Matz - cdH
Kristof Calvo - Ecolo-Groen
Benoit Hellings - Ecolo-Groen
Marco Van Hees - PTB-GO!
David Geerts - sp.a
Olivier Maingain - FDF
Karine Lalieux - PS

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Benoit Hellings - Ecolo-Groen
Kristof Calvo - Ecolo-Groen

Motie 3. EENVOUDIGE MOTIE
Denis Ducarme - MR
Sabien Lahaye-Battheu - Open Vld
Jef Van den Bergh - CD&V
Inez De Coninck - N-VA
Stemming : 19/11/2015 81(+) 54(-) 0(0) = 135
Document Motie   54M00081
Eurovoc-descriptorenLUCHTHAVEN | OVERHEIDSOPDRACHT | MINISTER | VERVOERBELEID | OVERHEID | BEROEPSDEONTOLOGIE
Vrije trefwoorden BELANGENVERMENGING
Analyse van Handelingen I5400081

Volledige Fiche