.

Interpellatie Nr : I5400080


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van mevrouw Vanessa Matz tot de eerste minister over "het vertrouwen dat de regering behoudt in minister van Mobiliteit Jacqueline Galant, in weerwil van de ernstige feiten die zich hebben voorgedaan" (nr. 80).

Interpellatie van de heer Benoît Hellings tot de eerste minister over "wat op politiek vlak dient te gebeuren ingevolge de diverse wendingen in de "zaak-Galantgate"" (nr. 82).

Interpellatie van mevrouw Karine Lalieux tot de eerste minister over "het onwettig inschakelen van het kantoor Clifford-Chance door mevrouw Galant" (nr. 83).

Interpellatie van de heer Marco Van Hees tot de eerste minister over "de verantwoordelijkheid van minister Galant in verband met "Galantgate" " (nr. 87).

Interpellatie van de heer Olivier Maingain tot de eerste minister over "de gevolgen van het niet respecteren van de wet op de overheidsopdrachten door een lid van de regering" (nr. 88).

Interpellatie van de heer David Geerts tot de eerste minister over "de procedure van aanstelling van het advocatenkantoor Clifford Chance" (nr. 89).

Interpellatie van de heer Kristof Calvo tot de eerste minister over "de samenwerking met Clifford Chance" (nr. 90).

Vraag van de heer Denis Ducarme aan de eerste minister over "de overheidsopdrachten" (nr. 7341).

Auteur(s)

Vanessa, Matz, cdH,
Benoit, Hellings, Ecolo-Groen,
Karine, Lalieux, PS,
Marco, Van Hees, PTB-GO!,
Olivier, Maingain, FDF,
David, Geerts, sp.a,
Kristof, Calvo, Ecolo-Groen,
Denis, Ducarme, MR,

Datum mededeling plenaire vergadering 12/11/2015
Datum bespreking 13/11/2015

Vergadering

Binnenlandse zaken en Infrastructuur

Toestand

01 BEEINDIGD 20151119

Ondervraagde minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Antwoordende minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Integraal verslag

c0266, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
David Geerts - sp.a

Motie 2. MOTIE VAN WANTROUWEN/STEMMEN
Georges Dallemagne - cdH

Motie 3. MOTIE VAN AANBEVELING
Karine Lalieux - PS

Motie 4. MOTIE VAN AANBEVELING
Marco Van Hees - PTB-GO!

Motie 5. EENVOUDIGE MOTIE
Christoph D'Haese - N-VA
Denis Ducarme - MR
Patrick Dewael - Open Vld
Servais Verherstraeten - CD&V
Stemming : 19/11/2015 81(+) 54(-) 0(0) = 135
Document Motie   54M00080
Eurovoc-descriptorenLUCHTHAVEN | OVERHEIDSOPDRACHT | MINISTER | VERVOERBELEID | OVERHEID | BEROEPSDEONTOLOGIE
Vrije trefwoorden BELANGENVERMENGING
Analyse van Handelingen I5400080

Volledige Fiche