.

Interpellatie Nr : I5400069


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara PAS tot de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen "de herziening van de Conventie van Genève" (nr. 69).

Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de procedure tegen België inzake de omzetting van Europese richtlijnen inzake asielopvang en de nood aan een nieuw Europees en internationaal asielbeleid" (nr. 6402).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 14/10/2015
Datum bespreking 21/10/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20151029

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

2 Ondervraagde minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Antwoordende minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

c0246, P.35
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Sarah Smeyers - N-VA
Stemming : 29/10/2015 78(+) 43(-) 11(0) = 132
Document Motie   54M00069
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT | RECHTEN VAN DE MENS | MIGRATIEBELEID | INTERNATIONALE OVEREENKOMST | POLITIEK ASIEL | TOELATING VAN VREEMDELINGEN | EG-RICHTLIJN | COMMUNAUTAIR MIGRATIEBELEID
Analyse van Handelingen I5400069

Volledige Fiche