.

Interpellatie Nr : I5400068


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van de heer Dirk Van der Maelen tot de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "humanitaire hulp aan de vluchtelingen die in SyriŽ en de buurlanden worden opgevangen" (nr. 68).

Vraag van mevrouw GwenaŽlle Grovonius aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de bijkomende inspanning voor de vluchtelingen uit SyriŽ" (nr. 6103).

Vraag van mevrouw Rita Bellens aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de situatie in de vluchtelingenkampen in de buurlanden van SyriŽ" (nr. 6747).

Vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de humanitaire noodhulp aan SyriŽ en Irak" (nr. 6840).

Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de gedetailleerde budgetten voor de hulp aan de Syrische en Iraakse bevolking" (nr. 6933).

Auteur(s)

Dirk, Van der Maelen, sp.a,
GwenaŽlle, Grovonius, PS,
Rita, Bellens, N-VA,
Fatma, Pehlivan, sp.a,
Georges, Dallemagne, cdH,

Datum mededeling plenaire vergadering 14/10/2015
Datum bespreking 21/10/2015

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Toestand

01 BEEINDIGD 20151029

Ondervraagde minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Antwoordende minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Integraal verslag

c0251, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Dirk Van der Maelen - sp.a

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Rita Bellens - N-VA
Nele Lijnen - Open Vld
Sarah Claerhout - CD&V
Tim Vandenput - Open Vld
Stemming : 29/10/2015 77(+) 52(-) 0(0) = 129
Document Motie   54M00068
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | HUMANITAIRE HULP | SYRIE | IRAK | BUITENLANDS BELEID | RIJKSBEGROTING
Analyse van Handelingen I5400068

Volledige Fiche