.

Interpellatie Nr : I5400064


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de nagenoeg totale afwezigheid van Vlaamse initiatieven in het kader van de verdeling van de toelagen aan organismen, instellingen en personen die zich met de bevordering van kmo's en de bescherming van de zelfstandige bezighouden op nationaal of internationaal vlak" (nr. 64).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 14/10/2015
Datum bespreking 10/11/2015

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20151119

Ondervraagde minister

Willy, Borsus, MR,
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Antwoordende minister

Willy, Borsus, MR,
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Integraal verslag

c0264, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Benoît Friart - MR
Egbert Lachaert - Open Vld
Johan Klaps - N-VA
Leen Dierick - CD&V
Stemming : 19/11/2015 86(+) 44(-) 3(0) = 133
Document Motie   54M00064
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSSTEUN | KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMING | ECONOMISCH BELEID | HERACTIVERING VAN DE ECONOMIE
Analyse van Handelingen I5400064

Volledige Fiche