.

Interpellatie Nr : I5400061


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van de heer Jean-Marc Nollet tot de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de onderhandelingen over de verlenging van de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en 2" (nr.61).

Interpellatie van mevrouw Karine Lalieux tot de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de onderhandelingen inzake de verlenging van de levensduur van Doel 1 en 2" (nr. 67).

Interpellatie van de heer Michel de Lamotte tot de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "het door Electrabel en de Belgische Staat gesloten principeakkoord over de verlenging van de levensduur van Doel 1 en 2" (nr. 70).

Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling over "de onderhandelingen rond de levensduurverlenging van Doel 1 en 2" (nr. 6668).

Auteur(s)

Jean-Marc, Nollet, Ecolo-Groen,
Karine, Lalieux, PS,
Michel, de Lamotte, cdH,
Kristof, Calvo, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 14/10/2015
Datum bespreking 08/10/2015

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20151016

Ondervraagde minister

Marie-Christine, Marghem, MR,
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Antwoordende minister

Marie-Christine, Marghem, MR,
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Integraal verslag

c0241, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Karine Lalieux - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Leen Dierick - CD&V
Caroline Cassart-Mailleux - MR
Bert Wollants - N-VA
Patricia Ceysens - Open Vld
Stemming : 16/10/2015 83(+) 52(-) 0(0) = 135
Document Motie   54M00061
Eurovoc-descriptorenENERGIEBELEID | STILLEGGING VAN EEN CENTRALE | KERNCENTRALE | FINANCIERING | BELASTING | NUCLEAIRE VEILIGHEID
Analyse van Handelingen I5400061

Volledige Fiche