.

Interpellatie Nr : I5400057


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Gwenaëlle Grovonius tot de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "de toekomst van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ)" (nr. 57).

Interpellatie van mevrouw Anne Dedry tot de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "garanties voor Voedselzekerheid".

Auteur(s)

Gwenaëlle, Grovonius, PS,
Anne, Dedry, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 01/07/2015
Datum bespreking 08/07/2015

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Toestand

01 BEEINDIGD 20150716

Ondervraagde minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Antwoordende minister

Alexander, De Croo, Open Vld,
Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Integraal verslag

c0221, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Philippe Blanchart - PS
Gwenaëlle Grovonius - PS
Stéphane Crusnière - PS

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Anne Dedry - Ecolo-Groen

Motie 3. EENVOUDIGE MOTIE
Rita Bellens - N-VA
Tim Vandenput - Open Vld
Jean-Jacques Flahaux - MR
Els Van Hoof - CD&V
Peter Luykx - N-VA
Nele Lijnen - Open Vld
Stemming : 16/07/2015 82(+) 62(-) 0(0) = 144
Document Motie   54M00057
Eurovoc-descriptorenAFRIKA | HONGER | BEZUINIGINGSBELEID | BUITENLANDS BELEID | ONTWIKKELINGSHULP | VOEDSELVEILIGHEID
Analyse van Handelingen I5400057

Volledige Fiche