.

Interpellatie Nr : I5400051


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over "de vereiste van ethische criteria bij de selectie van de gastlanden voor internationale evenementen zoals de Wereldbeker" (nr. 51).

Auteur(s)

Philippe, Blanchart, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 03/06/2015
Datum bespreking 08/07/2015

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Toestand

01 BEEINDIGD 20150716

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0221, P.10
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Gwenaëlle Grovonius - PS
Philippe Blanchart - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Sarah Claerhout - CD&V
Peter Luykx - N-VA
Jean-Jacques Flahaux - MR
Tim Vandenput - Open Vld
Nele Lijnen - Open Vld
Stemming : 16/07/2015 83(+) 62(-) 0(0) = 145
Document Motie   54M00051
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | CULTURELE MANIFESTATIE | SOCIAAL LEVEN | SPORTMANIFESTATIE
Vrije trefwoorden VOETBAL
Analyse van Handelingen I5400051

Volledige Fiche