.

Interpellatie Nr : I5400046


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het statuut van de vrijwilligers" (nr. 46).

Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "het bijklussen of vrijwilligerswerk" (nr. 4760).

Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over "de uitspraken van de staatssecretaris in de 'Gazet van Antwerpen' met betrekking tot de vrijwilligers" (nr. 4855).

Auteur(s)

Catherine, Fonck, cdH,
Nahima, Lanjri, CD&V,
Jean-Marc, Delizée, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 28/05/2015
Datum bespreking 21/10/2015

Vergadering

Sociale Zaken

Toestand

01 BEEINDIGD 20151029

Ondervraagde minister

Bart, Tommelein, Open Vld,
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Antwoordende minister

Bart, Tommelein, Open Vld,
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Integraal verslag

c0247, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Catherine Fonck - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Stefaan Vercamer - CD&V
Wouter Raskin - N-VA
Vincent Van Quickenborne - Open Vld
Stemming : 29/10/2015 78(+) 52(-) 1(0) = 131
Document Motie   54M00046
Eurovoc-descriptorenARBEIDSRECHT | VRIJWILLIGERSWERK | BEROEPSSTATUS | ARBEID | ZWARTWERK
Analyse van Handelingen I5400046

Volledige Fiche