.

Interpellatie Nr : I5400041


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Karine Lalieux tot de eerste minister over "het standpunt van de regering omtrent de door de minister van Energie achtergehouden informatie tijdens het parlementair debat over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2" (nr. 41).

Interpellatie van de heer Michel de Lamotte tot de eerste minister over "de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2" (nr. 42).

Interpellatie van de heer Jean-Marc Nollet tot de eerste minister over "de impasse waarin het energiedossier is beland en de wijze waarop de minister van Energie dat dossier aanpakt" (nr. 44).

Interpellatie van de heer Johan Vande Lanotte tot de eerste minister over "de aanpak van minister van Energie inzake de levensduurverlenging van de kerncentrales" (nr. 45).

Interpellatie van de heer Kristof Calvo tot de eerste minister over "het functioneren van de minister van Energie en de opvolging van de bevoorradingszekerheid" (nr. 47).

Interpellatie van de heer Raoul Hedebouw tot de eerste minister over "het dossier inzake de kernenergie" (nr. 49).
Toegevoegde interpellaties/vragen I5400048

Auteur(s)

Karine, Lalieux, PS,
Michel, de Lamotte, cdH,
Jean-Marc, Nollet, Ecolo-Groen,
Johan, Vande Lanotte, sp.a,
Kristof, Calvo, Ecolo-Groen,
Raoul, Hedebouw, PTB-GO!,

Datum mededeling plenaire vergadering 28/05/2015
Datum bespreking 28/05/2015
Aanvraag pleniaire I5400041, AANVRAAG PLENAIRE VERGADERING

Vergadering

PLENUMVERGADERING

Toestand

01 BEEINDIGD 20150604

Ondervraagde minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Antwoordende minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Integraal verslag

048, P.3
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Karine Lalieux - PS
Johan Vande Lanotte - sp.a
Raoul Hedebouw - PTB-GO!

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Michel de Lamotte - cdH
Catherine Fonck - cdH
Isabelle Poncelet - cdH
Benoît Dispa - cdH
Francis Delpérée - cdH
Georges Dallemagne - cdH
Christian Brotcorne - cdH

Motie 3. EENVOUDIGE MOTIE
Hendrik Vuye - N-VA
Servais Verherstraeten - CD&V
Denis Ducarme - MR
Patrick Dewael - Open Vld
Stemming : 04/06/2015 79(+) 58(-) 0(0) = 137
Document Motie   54M00041
Eurovoc-descriptorenMINISTER | ENERGIEBELEID | BEROEPSDEONTOLOGIE | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE
Analyse van Handelingen I5400041

Volledige Fiche