.

Interpellatie Nr : I5400039


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van de heer Emir Kir tot de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken over "de schipbreuk in de Middellandse Zee van een vaartuig met 700 migranten".

Auteur(s)

Emir, Kir, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 21/04/2015
Datum bespreking 12/05/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20150521

Ondervraagde minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Antwoordende minister

Theo, Francken, N-VA,
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Integraal verslag

C0167, P.21
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Emir Kir - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Sarah Smeyers - N-VA
Stemming : 21/05/2015 79(+) 57(-) 0(0) = 136
Document Motie   54M00039
Eurovoc-descriptorenMIDDELLANDSE ZEE | ILLEGALE MIGRATIE | MIGRATIEBELEID | EUROPESE UNIE | MENSENHANDEL
Analyse van Handelingen I5400039

Volledige Fiche