.

Interpellatie Nr : I5400036


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van de heer Jean-Marc Delizťe tot de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, over "het voornemen om het federale wetenschapsbeleid te hervormen" (nr. 36).

Interpellatie van de heer Marcel Cheron tot de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, over "de toekomst van de federale wetenschappelijke instellingen en het federaal wetenschappelijk onderzoek" (nr. 38).

Vraag van mevrouw Sarah Claerhout aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, over "de hervorming van BELSPO" (nr. 3667).

Auteur(s)

Jean-Marc, Delizťe, PS,
Marcel, Cheron, Ecolo-Groen,
Sarah, Claerhout, CD&V,

Datum mededeling plenaire vergadering 21/04/2015
Datum bespreking 28/04/2015

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20150507

Ondervraagde minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Antwoordende minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Integraal verslag

c0148, P.18
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Jean-Marc Delizťe - PS

Motie 2. MOTIE VAN AANBEVELING
Marcel Cheron - Ecolo-Groen

Motie 3. EENVOUDIGE MOTIE
Johan Klaps - N-VA
Stemming : 07/05/2015 79(+) 51(-) 0(0) = 130
Document Motie   54M00036
Eurovoc-descriptorenCULTUURBELEID | ONDERZOEKSBELEID | OVERHEID | ADMINISTRATIEVE HERVORMING | FEDERALE STAAT | WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | GEWESTVORMING | INSTITUTIONELE HERVORMING
Vrije trefwoorden WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING
Analyse van Handelingen I5400036

Volledige Fiche