.

Interpellatie Nr : I5400031


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen over "de taalkennis bij de Brusselse politie" (nr. 31).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 26/03/2015
Datum bespreking 29/04/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20150507

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0153, P.4
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Franky Demon - CD&V
Koenraad Degroote - N-VA
Sabien Lahaye-Battheu - Open Vld
Stemming : 07/05/2015 86(+) 42(-) 3(0) = 131
Document Motie   54M00031
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | OPENBARE VEILIGHEID | TWEETALIGHEID | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400031

Volledige Fiche