.

Interpellatie Nr : I5400030


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Catherine Fonck tot de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel over "de beschikbaarheid van de SWT-ers" (nr. 30).

Vraag van de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de schending van het standstillbeginsel voor de toekomstige bruggepensioneerden" (nr. 2589).

Vraag van de heer Egbert Lachaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het regionaal overleg inzake de aangepaste beschikbaarheid in het kader van het SWT" (nr. 3239).

Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het concept 'passende beschikbaarheid' voor SWT'ers en oudere werklozen" (nr. 3258).

Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het concept 'aangepaste beschikbaarheid' voor de toekomstige bruggepensioneerden" (nr. 3385).

Vraag van de heer Frédéric Daerden aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het concept 'aangepaste beschikbaarheid' voor de toekomstige bruggepensioneerden" (nr. 3720).

Vraag van de heer Éric Massin aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de onduidelijkheid omtrent het statuut van de bruggepensioneerden" (nr. 3721).

Auteur(s)

Catherine, Fonck, cdH,
Raoul, Hedebouw, PTB-GO!,
Egbert, Lachaert, Open Vld,
Meryame, Kitir, sp.a,
Frédéric, Daerden, PS,
Eric, Massin, PS,

Datum mededeling plenaire vergadering 26/03/2015
Datum bespreking 29/04/2015

Vergadering

Sociale Zaken

Toestand

01 BEEINDIGD 20150507

Ondervraagde minister

Kris, Peeters, CD&V,
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Antwoordende minister

Kris, Peeters, CD&V,
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Integraal verslag

c0152, P.40
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Catherine Fonck - cdH

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Benoît Friart - MR
Vincent Van Quickenborne - Open Vld
Stemming : 07/05/2015 79(+) 52(-) 0(0) = 131
Document Motie   54M00030
Eurovoc-descriptorenWERKLOOSHEIDSVERZEKERING | VERVROEGD PENSIOEN | ARBEID | OUDERE WERKNEMER | SOCIALE ZEKERHEID | WERKLOZE
Vrije trefwoorden BRUGPENSIOENEN
Analyse van Handelingen I5400030

Volledige Fiche