.

Interpellatie Nr : I5400029


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van de heer Eric Thiébaut tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen over "de herwaardering van de vrijwillige brandweerlieden" (nr. 29).

Vraag van de heer Franky Demon aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de opleidingsvoorwaarden voor de brandweer" (nr. 2333).

Vraag van de heer Peter Vanvelthoven aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "een eventuele voorpost van de brandweer Sint-Truiden op de militaire Campus Saffraanberg" (nr. 2335).

Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de uitvoering van de brandweerhervorming" (nr. 2341).

Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de aanwervingen bij de brandweerkorpsen" (nr. 2480).

Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de abnormaal lange aanrijtijd van een brandweerdienst bij een brand" (nr. 2485).

Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de niet-naleving door een aantal hulpverleningszones van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen" (nr. 2486).

Vraag van de heer Frank Wilrycx aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "de overdracht van brandweervoertuigen naar de brandweerzones" (nr. 2564).

Vraag van de heer Peter Buysrogge aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, over "het ministerieel rondschrijven van 14 oktober 1975 betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden" (nr. 2751).

Auteur(s)

Eric, Thiébaut, PS,
Franky, Demon, CD&V,
Peter, Vanvelthoven, sp.a,
Luk, Van Biesen, Open Vld,
Philippe, Blanchart, PS,
Frank, Wilrycx, Open Vld,
Peter, Buysrogge, N-VA,

Datum mededeling plenaire vergadering 12/03/2015
Datum bespreking 11/03/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20150319

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0116, P.2
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Eric Thiébaut - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Peter Buysrogge - N-VA
Kattrin Jadin - MR
Veerle Heeren - CD&V
Katja Gabriëls - Open Vld
Stemming : 19/03/2015 81(+) 53(-) 1(0) = 135
Document Motie   54M00029
Eurovoc-descriptorenBRANDBESTRIJDING | BURGERBESCHERMING | VRIJWILLIGERSWERK | NOODHULP | BEROEPSOPLEIDING | AANWERVING | ADMINISTRATIEVE HERVORMING
Vrije trefwoorden BRANDWEERDIENST
Analyse van Handelingen I5400029

Volledige Fiche