.

Interpellatie Nr : I5400025


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van de heer Stéphane Crusnière tot de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over "de tenuitvoerlegging van de resolutie over de erkenning van de Palestijnse Staat, die de Kamer op 5 februari jongstleden heeft aangenomen" (nr. 25).

Interpellatie van mevrouw Vanessa Matz tot de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen over "de sluiting van 33 weinig bezochte loketten" (nr. 50).

Vraag van mevrouw Sarah Claerhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de blokkering van de belastinginkomsten van Palestina" (nr. 1323).

Vraag van mevrouw Sarah Claerhout aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de parlementaire resolutie betreffende de erkenning van de Palestijnse Staat door België" (nr. 2877).

Auteur(s)

Stéphane, Crusnière, PS,
Vanessa, Matz, cdH,
Sarah, Claerhout, CD&V,

Datum mededeling plenaire vergadering 05/03/2015
Datum bespreking 11/03/2015

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Toestand

01 BEEINDIGD 20150319

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

2 Ondervraagde minister

Jacqueline, Galant, MR,
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0115, P.21
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Stéphane Crusnière - PS

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Richard Miller - MR
Tim Vandenput - Open Vld
Stemming : 19/03/2015 82(+) 54(-) 0(0) = 136
Document Motie   54M00025
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONAAL RECHT | BUITENLANDS BELEID | DIPLOMATIEKE BETREKKING | PALESTIJNSE KWESTIE | PALESTIJNSE AUTONOME GEBIEDEN | VERKOOPPUNT | VERVOERBELEID | PUBLIEKE DIENST | VERVOER PER SPOOR
Analyse van Handelingen I5400025

Volledige Fiche