.

Interpellatie Nr : I5400023


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de eerste minister over "de uitvoering van het Lambermontakkoord betreffende de defederalisering van delen van de ontwikkelingssamenwerking" (nr. 23).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 05/03/2015
Datum bespreking 25/03/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20150402

Ondervraagde minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Antwoordende minister

Charles, Michel, MR,
eerste minister

Integraal verslag

c0130, P.3
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Philippe Pivin - MR
Stemming : 02/04/2015 90(+) 44(-) 0(0) = 134
Document Motie   54M00023
Eurovoc-descriptorenBUITENLANDS BELEID | ONTWIKKELINGSHULP | GEWESTVORMING
Analyse van Handelingen I5400023

Volledige Fiche