.

Interpellatie Nr : I5400022


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen over "de grootschalige overheveling van instellingen van de COCOF naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de zesde staatshervorming en de naleving van de taalwetgeving" (nr. 22).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 12/02/2015
Datum bespreking 25/02/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20150305

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0100, P.7
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 05/03/2015 90(+) 46(-) 3(0) = 139
Document Motie   54M00022
Eurovoc-descriptorenGRONDWETTELIJK RECHT | GEZONDHEIDSBELEID | GEWESTVORMING | INSTITUTIONELE HERVORMING | TWEETALIGHEID | BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400022

Volledige Fiche