.

Interpellatie Nr : I5400014


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn over "de blijvende onevenwichtige verdeling van de betrekkingen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen bij de federale wetenschappelijke instellingen" (nr. 14).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 22/01/2015
Datum bespreking 10/02/2015

Vergadering

Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli jke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw

Toestand

01 BEEINDIGD 20150226

Ondervraagde minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Antwoordende minister

Elke, Sleurs, N-VA,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Integraal verslag

c0082, P.12
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Werner Janssen - N-VA
Stemming : 26/02/2015 87(+) 50(-) 2(0) = 139
Document Motie   54M00014
Eurovoc-descriptorenCULTUUR | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | TAALGEBRUIK
Vrije trefwoorden WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING
Analyse van Handelingen I5400014

Volledige Fiche