.

Interpellatie Nr : I5400012


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen over "de taalproblematiek met betrekking tot het nemen van tuchtsancties door de Brusselse politiecolleges" (nr. 12).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 17/12/2014
Datum bespreking 13/01/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20150122

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0053, P.19
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Jan Penris - VB
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 22/01/2015 81(+) 26(-) 22(0) = 129
Document Motie   54M00012
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | DISCIPLINAIRE PROCEDURE | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | OPENBARE VEILIGHEID | TAALGEBRUIK
Vrije trefwoorden RAAD VAN STATE
Analyse van Handelingen I5400012

Volledige Fiche