.

Interpellatie Nr : I5400009


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van de heer Georges Gilkinet tot de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel over "de gevolgen voor het 'Plan Tandem' van de beperkingen inzake toegang tot tijdskrediet" (nr. 9).

Auteur(s)

Georges, Gilkinet, Ecolo-Groen,

Datum mededeling plenaire vergadering 04/12/2014
Datum bespreking 07/01/2015

Vergadering

Sociale Zaken

Toestand

01 BEEINDIGD 20150115

Ondervraagde minister

Kris, Peeters, CD&V,
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Antwoordende minister

Kris, Peeters, CD&V,
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Integraal verslag

c0048, P.33
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Georges Gilkinet - Ecolo-Groen

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Vincent Van Quickenborne - Open Vld
Jan Spooren - N-VA
Stefaan Vercamer - CD&V
David Clarinval - MR
Stemming : 15/01/2015 76(+) 53(-) 1(0) = 130
Document Motie   54M00009
Eurovoc-descriptorenVERLOF OM SOCIALE REDENEN | ARBEIDSTIJDVERKORTING | OUDERDOMSVERZEKERING | ARBEID | DEELTIJDARBEID | BEROEPSLOOPBAAN
Analyse van Handelingen I5400009

Volledige Fiche