.

Interpellatie Nr : I5400008


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen over "enkele merkwaardige uitspraken van de vice-gouverneur van Brussel omtrent zijn schorsingsbevoegdheid aangaande de toepassing van de bestuurstaalwet" (nr. 8).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 27/11/2014
Datum bespreking 13/01/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20150122

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0053, P.5
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Jan Penris - VB
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Franky Demon - CD&V
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 22/01/2015 81(+) 26(-) 22(0) = 129
Document Motie   54M00008
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | CONTROLEORGAAN | OVERHEID | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | TWEETALIGHEID | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400008

Volledige Fiche