.

Interpellatie Nr : I5400006


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "het uitblijven van een regeling voor de functionele tweetaligheid van de managers" (nr. 6).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 27/11/2014
Datum bespreking 11/02/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20150226

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0085, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 26/02/2015 88(+) 49(-) 3(0) = 140
Document Motie   54M00006
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSAPPARAAT | WETGEVING | OVERHEID | TWEETALIGHEID | LEIDINGGEVEND PERSONEEL | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400006

Volledige Fiche