.

Interpellatie Nr : I5400005


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen over "het oprichten van een ambtelijke werkgroep om de toepassing van de taalwetgeving in de Brusselse plaatselijke besturen te evalueren" (nr. 5).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 20/11/2014
Datum bespreking 07/01/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20150115

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

C0050, P.43
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB
Jan Penris - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koen Metsu - N-VA
Stemming : 15/01/2015 84(+) 38(-) 9(0) = 131
Document Motie   54M00005
Eurovoc-descriptorenGEMEENTELIJK PUBLIEKRECHTELIJK LICHAAM | GRONDWETTELIJK RECHT | CONTROLEORGAAN | OVERHEID | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | TAALGEBRUIK
Analyse van Handelingen I5400005

Volledige Fiche