.

Interpellatie Nr : I5400004


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van de heer Olivier Maingain tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen over "het gebruik der talen door de gemeenteraadsleden tijdens de gemeenteraden in de gemeenten met een bijzondere taalregeling" (nr. 4).

Auteur(s)

Olivier, Maingain, FDF,

Datum mededeling plenaire vergadering 13/11/2014
Datum bespreking 07/01/2015

Vergadering

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt

Toestand

01 BEEINDIGD 20150115

Ondervraagde minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Antwoordende minister

Jan, Jambon, N-VA,
Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen

Integraal verslag

c0050, P.18
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Olivier Maingain - FDF

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Koenraad Degroote - N-VA
Stemming : 15/01/2015 76(+) 54(-) 0(0) = 130
Document Motie   54M00004
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | GRONDWETTELIJK RECHT | OVERHEID | PLAATSELIJK VERKOZENE | TAALGEBRUIK
Vrije trefwoorden ARREST BELGISCH GRONDWETTELIJK HOF
Analyse van Handelingen I5400004

Volledige Fiche