.

Interpellatie Nr : I5400002


Zittingsperiode54
Zitting 201420150

Titel

Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over "het recentste "vooruitgangsrapport" van Turkije" (nr. 2).

Auteur(s)

Barbara, Pas, VB,

Datum mededeling plenaire vergadering 23/10/2014
Datum bespreking 11/02/2015

Vergadering

Buitenlandse Betrekkingen

Toestand

01 BEEINDIGD 20150226

Ondervraagde minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Antwoordende minister

Didier, Reynders, MR,
Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Integraal verslag

c0093, P.1
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Barbara Pas - VB

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Sarah Claerhout - CD&V
Peter Luykx - N-VA
Richard Miller - MR
Stemming : 26/02/2015 86(+) 51(-) 2(0) = 139
Document Motie   54M00002
Eurovoc-descriptorenTOETREDING TOT DE EUROPESE UNIE | BUITENLANDS BELEID | EUROPESE UNIE | TURKIJE
Analyse van Handelingen I5400002

Volledige Fiche