ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : I5400239

Document I5400239
Titel Interpellatie van de heer Georges Dallemagne tot de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen over "de vluchten boven Brussel" (nr. 239).

Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de vluchten boven Brussel" (nr. 22143).

Vraag van de heer Benoit Hellings aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over "de reactie van de regering op het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg waarbij de Belgische Staat ertoe veroordeeld wordt het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de geluidsnormen te doen naleven" (nr. 22656).

Bespreking


2017/2018-0
C0787 19/12/2017
Georges Dallemagne ,cdH - Benoit Hellings ,Ecolo-Groen - Karine Lalieux ,PS - Minister François Bellot ,MR -

Stemverklaring


2017/2018-0
P0210 11/01/2018
Georges Dallemagne ,cdH -

Stemming


2017/2018-0
P0210 11/01/2018
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenLUCHTHAVEN | LUCHTVERKEER | VERVOERBELEID | AKOESTISCHE VERVUILING | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | LAWAAI | RECHTER | VLIEGTUIG
Volledige Fiche