ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : I5400190

Document I5400190
Titel Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen over "het nemen van tuchtmaatregelen tegen de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe wegens herhaalde overtredingen van de taalwetgeving" (nr. 190).

Bespreking


2016/2017-0
C0561 11/01/2017
Barbara Pas ,VB - Minister Jan Jambon ,N-VA -

Indiening moties


2016/2017-0
Indiening van een motie van aanbeveling en een eenvoudige motie.
C0561 11/01/2017
Blz : 8, 9

Stemverklaring


2016/2017-0
P0153 19/01/2017
Barbara Pas ,VB -

Stemming


2016/2017-0
P0153 19/01/2017
Eurovoc-hoofddescriptorHOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL
Eurovoc-descriptorenGEMEENTE | PUBLICATIE | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | TAALGEBRUIK
Volledige Fiche