ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : I5400142

Document I5400142
Titel Interpellatie van mevrouw Vanessa Matz tot de minister van Justitie over "het "Institut médico-légal" te Luik en, in een ruimer verband, over de expertise inzake forensische geneeskunde in Wallonië" (nr. 142).

Bespreking


2015/2016-0
C0413 11/05/2016
Vanessa Matz ,cdH - Minister Koen Geens ,CD&V -

Indiening moties


2015/2016-0
Indiening van een motie van aanbeveling en een eenvoudige motie.
C0413 11/05/2016
Blz : 15, 16

Stemverklaring


2015/2016-0
P0111 19/05/2016
Vanessa Matz ,cdH -

Stemming


2015/2016-0
P0111 19/05/2016
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenWAALS GEWEST | GERECHTELIJKE EXPERTISE | FORENSISCHE GENEESKUNDE | RECHTSSTELSEL
Vrije trefwoodLABORATORIUM
Volledige Fiche