ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : I5400051

Document I5400051
Titel Interpellatie van de heer Philippe Blanchart aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over "de vereiste van ethische criteria bij de selectie van de gastlanden voor internationale evenementen zoals de Wereldbeker" (nr. 51).

Bespreking


2014/2015-0
C0221 08/07/2015
Philippe Blanchart ,PS - Blz : 11-13
Minister Didier Reynders ,MR - Blz : 12,13

Indiening moties


2014/2015-0
C0221 08/07/2015
Blz : 13-15

Stemverklaring


2014/2015-0
P0063 15/07/2015
Philippe Blanchart ,PS - Blz : 26
Jean-Jacques Flahaux ,MR - Blz : 26,27

Stemming


2014/2015-0
De eenvoudige motie is aangenomen
P0063 15/07/2015
Blz : 27
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIAAL LEVEN
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | CULTURELE MANIFESTATIE | SOCIAAL LEVEN | SPORTMANIFESTATIE
Vrije trefwoodVOETBAL
Volledige Fiche