ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : I5400041

Document I5400041
Titel Interpellatie van mevrouw Karine Lalieux tot de eerste minister over "het standpunt van de regering omtrent de door de minister van Energie achtergehouden informatie tijdens het parlementair debat over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2" (nr. 41).

Interpellatie van de heer Michel de Lamotte tot de eerste minister over "de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2" (nr. 42).

Interpellatie van de heer Jean-Marc Nollet tot de eerste minister over "de impasse waarin het energiedossier is beland en de wijze waarop de minister van Energie dat dossier aanpakt" (nr. 44).

Interpellatie van de heer Johan Vande Lanotte tot de eerste minister over "de aanpak van minister van Energie inzake de levensduurverlenging van de kerncentrales" (nr. 45).

Interpellatie van de heer Kristof Calvo tot de eerste minister over "het functioneren van de minister van Energie en de opvolging van de bevoorradingszekerheid" (nr. 47).

Interpellatie van de heer Raoul Hedebouw tot de eerste minister over "het dossier inzake de kernenergie" (nr. 49).

Bespreking


2014/2015-0
P0048 28/05/2015
Karine Lalieux ,PS - Blz : 4-6,19,20
Michel de Lamotte ,cdH - Blz : 6,7,20,21
Jean-Marc Nollet ,Ecolo-Groen - Blz : 8,9,21-23
Johan Vande Lanotte ,sp.a - Blz : 9-11,23,24
Raoul Hedebouw ,PTB-GO! - Blz : 11-13,24,25
Kristof Calvo ,Ecolo-Groen - Blz : 13-15,26,27
Minister Charles Michel ,MR - Blz : 15-19,22

Indiening moties


2014/2015-0
P0048 28/05/2015
Blz : 27-29

Stemming


2014/2015-0
De eenvoudige motie is aangenomen
P0050 04/06/2015
Blz : 60,61
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMINISTER | ENERGIEBELEID | BEROEPSDEONTOLOGIE | NUCLEAIRE VEILIGHEID | KERNCENTRALE
Volledige Fiche